ගොසිප්

රිෂාඩ්ට එරෙහිව විශ්වාස භංගයක් ගෙන ඒ්මට විපක්ෂය සූදානම්

රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විශ්වාස භංගයක් ගෙන ඒමට විපක්ෂය සූදානම් වන බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බව පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු පැවසීය.