පිනි පලස

පොඩි පත්තරකාරිගේ අලුත්ම ඡායා රුප පෙළක්

මිෂෙල් දිල්හාරා “පොඩි පත්තර කාරිය” ලෙස ජනප්‍රිය වූ නව පරපුරේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියකි..මේ අයගේ නවතම සුන්දර ඡායා රුප පෙළයි.

 

 

 

michel . pix by- Saman Abesiriwardana