ගොසිප්

නාගහනන්ද කොඩිතුවක්කු මහ මැතිවරණයට

ශ්‍රී ලංකා විනිවිද පෙරමුණ යටතේ ඉදිරි මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමට නාගහනන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා අපේක්ෂා කර තිඛේ.

ශ්‍රී ලංකා විනිවිද පෙරමුණේ මහ ලේකම්වරයා ලෙස ද කටයුතු කරන කොඩිතුවක්කු මහතා පසුගිය ජනාධිපතිවරයට ඉදිරිපත්වීමට ද සුදානමින් සිටියා.

කෙසේවෙතත් ඔහු ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් නොවු අතර ඒ සමග ඔහු පිළිබද සමාජ මාධ්‍ය තුලද වැඩි කතා බහකට ලක්වුණා.