ප්‍රධාන පුවත

ගෑස් මිල ඉහළට

ගෑස් මිල ඉහළට

අද (11) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 12.5KG ගෘහස්ථ ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 50කින් වැඩි කිරීමට ලිට්‍රෝ සමාගම තීරණය කර තිබේ.
Read More »
අරගලකරුවන් ජනාධිපති මන්දිරය වටලයි

අරගලකරුවන් ජනාධිපති මන්දිරය වටලයි (වීඩියෝ)

ජනාධිපති මන්දිරය අවට තිබුණු සියලු මාර්ග බාධක බිදගෙන මේ වන විට අරගලකරුවන් ජනාධිපති මන්දිරයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව අසලට පැමිණ සිටින බව අප වාර්තා කරුවන් පවසයි.
Read More »
1 4 5 6 7 8 58