ප්‍රධාන පුවත

ඔබට සතියකට හිමිවන තෙල් ප්‍රමාණය දැනගන්නේ මෙහෙමයි

ඔබට සතියකට හිමිවන තෙල් ප්‍රමාණය දැනගන්නේ මෙහෙමයි

ජාතික ඉන්ධන අවසරපත සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති පුද්ගලයින්ට හිමි ඉන්ධන කෝටා ශේෂය පිළිබඳව දැනුවත්වීම සඳහා විශේෂ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබේ.
Read More »

ගෝඨා අස්වෙයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඉල්ලා ඉස්වීමේ ලිපිය මීට මද වේලාවකට පෙර කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන වෙත ලැබී ඇත.
Read More »
1 18 19 20 21 22 73