ප්‍රධාන පුවත

අද QR Code එකට තෙල් දෙන තැන්

අද QR Code එකට තෙල් දෙන තැන්

අද(23) දිනයේදී දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික් ආවරණය වන ආකාරයෙන් තෝරා ගත් ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලදී ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රයට ඉන්ධන ලබාදීම අත්හදා බලන බව
Read More »
අද QR Code එකට තෙල් දෙන නියමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක තැන්

අද QR Code එකට තෙල් දෙන නියමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක තැන්

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් කිහිපයක අද (21) සිට නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ජාතික ඉන්ධන අවසරපත්‍රයට අනුව ඉන්ධන ලබාදීම සිදු කිරීමට නියමිතය.
Read More »

රනිල් ජනපති

ශ්‍රී ලංකාවේ 8 වැනි විධායක ජනාධිපති ලෙස වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අද ( 20) තේරී පත්විය.
Read More »

ජුලි 21 සිට ඉන්ධන බෙදාහැරෙන පිරවුම්හල් මෙන්න

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් සිපෙට්කෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ‌ ඉන්ධන බෙදාහැරීම ලබන 21 වැනිදා සිට යළි ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.
Read More »
1 17 18 19 20 21 73