ප්‍රධාන පුවත

භාණ්ඩ රැසක ආනයන සීමා ඉවතට

භාණ්ඩ රැසක ආනයන සීමා ඉවතට

2022 නොවැම්බර් 23 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ කිහිපයක ආනයන තහනම ලිහිල් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
Read More »

ටෙලිකොම් විකුණන්නේ ලයිකා සහ අදානිට

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය විදේශ ආයෝජකයන් සඳහා විකිණීමට ගෙන ඇති තීරණය අයවැය යෝජනාවෙන් වහාම ඉවත් කර ගන්නා ලෙස ටෙලිකොම් වෘත්තීය සමිති, ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
Read More »
1 2 3 73