සතිදින කතුවැකි

නිලධාරින් අමරවීර ඇන්දුවාද , එයාම ඇඳගත්තාද?

පාර්ලිමේන්තුවේ 225 ම ගෙදර යැවිය යුතු බව ජනතාව කියන්නට වූයේ ‘‘ගෝ හෝම් ගෝඨා’’ යැයි කියන්නට පෙරය. ජනතා විරෝධය නිසා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ගෙදර
Read More »

අරගලය ‘ෆයිව් ස්ටාර්’ වීමේ විපැත්තිය

දැන් අරගලකරුවන් ප්‍රශ්න කෙරෙමින් සිටී. ඔවුන් අරගල කළේ කුමකටද, එය යුක්ති යුක්තද යන්න පමණක් නොව ඔවුන් ජනාධිපති මන්දිරය ඇතුළු රජයේ ආයතන අල්ලා ගැනීමද
Read More »

ආර්ථික අර්බුදය ජයගන්න සැලසුමක් තියෙනවද?

ප්‍රමාණවත් සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ඉදිරිපත් කරන තෙක් ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍ය පහසුකම් ලබා නොදෙන බව ලෝක බැංකුව නිවේදනය කොට තිබේ.
Read More »
1 2 3 6