ඉරුදින කතුවැකි

අපායේ ඉන්ටවල් ඉවරයි!

​මේ වසංගතයෙන් මතුවුණ එක හොඳක් තිබෙන බව ඇතැම්හු කියති. හොඳක් අහන්න කොහොමත් බැරි කාලෙක සිද්ධවිය හැකි එකම හොඳ කුමක්ද?
Read More »

අපායට ඉන්ටවල්

දැන් අපි ගෙවන්නේ අපායේ ඉන්ටවල් කාලය බව වගකිව යුතු ඇමැතිවරයකු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කරමින් කීවේය.
Read More »

ජිනීවා කබරගොයා, තලගොයා

ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමේ සැසිවාරයට දැන් දින ළං වීගෙන එයි. ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමත්, ශ්‍රී ලාංකිකයාගේ හැසිරීමත්
Read More »

මණ්ඩලේ කචල්

විදුලිබල මණ්ඩලය තාවකාලිකව පත් කළ වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාට එරෙහිව ඉංජිනේරු වෘත්තිය සංගමය වැඩ වර්ජනයක් කරන බවට
Read More »

උල තියනවා වෙනුවට මෙගාවොට් 33,000ක විදුලි සරයක් යැව්වොත් නරකද

විදුලිය ඉතිරි කරගැනීමට දෙදහස් දෙක වසර සඳහා පැය දෙක තුනක් විදුලිය කැපීම ගැන කළුවරේ ජරමරේ යයි නාට්‍යයක් නිෂ්පාදනය කෙරිණ.
Read More »
1 2 3