සත්වෝද්‍යානයේ සතුන් අවදානමේ

සත්වෝද්‍යානයේ සතුන් අවදානමේ

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ කොරෝනා රෝග පාලනයේදී පාලනාධිකාරිය පශු වෛද්‍යවරුන්ගේ නිර්දේශ පිළිනොගන්නා බවට රජයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය චෝදනා කරයි.
Read More »
A/L නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත් ඔන්ලයින් කැඳවයි

A/L නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත් ඔන්ලයින් කැඳවයි

2020 අධ්‍යයන පොදුසහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත්‍ර ඔන්ලයින් ඔස්සේ පමණක් කැඳවීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.
Read More »
1 2 3