හෙක්ටයාරයක් සඳහා කාබනික පොහොර නිපදවන ගොවීන්ට රු. දස දහසක්

හෙක්ටයාරයක් සඳහා කාබනික පොහොර නිපදවන ගොවීන්ට රු. දස දහසක්

හෙක්ටයාරයක් සඳහා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන ගොවියෙකුට රුපියල් 10,000ක මුදලක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි.
Read More »
නෙලුම්පුරේ ගඳ පොලිසියටයි නගර සභාවටයි නොදැනේ

නෙලුම්පුරේ ගඳ පොලිසියටයි නගර සභාවටයි නොදැනේ

ගල්කිස්ස පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් මොරටුව තෙලවල පෞද්ගලික ඉඩමක මහපරිමාණයෙන් කුණු කසළ බැහැර කීරීමක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශවාසීහූ මැසිවිලි නගති.
Read More »
ආක්‍රමණශීලී ශාඛවලින් ප්‍රබල වල් නාශකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න හදයි

ආක්‍රමණශීලී ශාඛවලින් ප්‍රබල වල් නාශකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න හදයි

පරිසරයෙන් ඉවත් කිරීමට නියමිත ආක්‍රමණශීලි ශාඛ වර්ග කිහිපයක් යොදා ගනිමින් ප්‍රබල ස්වාභාවික වල් නාශකයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට
Read More »
1 2 3