කොලෙස්ටරෝල්වලට ගෙදරදීම කළ හැකි ප්‍රතිකාර 2ක්

කොලෙස්ටරෝල්වලට ගෙදරදීම කළ හැකි ප්‍රතිකාර 2ක්

කොලෙස්ටරෝල් කියන්නේ ශරීරයට අත්‍යාවශ්‍ය සංඝටකයක්. නමුත් මේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ඉහළ යාම නිසා මිනිසාට සමහර රෝගවලදී හානිකරයි. කොලෙස්ටරෝල් මිනිසාගේ හෝමෝනවල සංඝටක ලෙස පවතී. නමුත්
Read More »
බන්ධනාගාර තදබදය අවම කිරීමට පියවර

බන්ධනාගාර තදබදය අවම කිරීමට පියවර

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ බන්ධනාගාරවල පවතින තදබදය අවම කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයා විසින් වැරදි කිහිපයක් සඳහා බන්ධනාගාර ගත වුවන්ට ඇප ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්
Read More »
අධිවේගී මාර්ගවල ගිලන් රථ ධාවනය නොමිලේ

අධිවේගී මාර්ගවල ගිලන් රථ ධාවනය නොමිලේ

පවතින කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගවල ගමන් කරන ගිලන්රථ වලින් ගාස්තු අය නොකිරීමට තීරණය කර ඇති බව මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය පවසයි.
Read More »
1 2 3 4