වරාය නගර පනත සම්බන්ධයන් ආණ්ඩු පක්ෂ සාකච්ඡාවක්

වරාය නගර පනත සම්බන්ධයන් ආණ්ඩු පක්ෂ සාකච්ඡාවක්

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය දැනුම්දීම කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ සම්බන්ධයෙන්
Read More »

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට රක්ෂණ ක්‍රමවේදයක්

ශ්‍රී ලංකික විගමනික ශ්‍රමිකයන් සඳහා සුදුසු රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම සඳහා කම්කරු අමාත්‍යවරයා ගෙන ආ යෝජනාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල එකඟතාව හිමිව තිබේ.
Read More »
වරාය නගර පනත සම්බන්ධ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව ගැන රජයේ ස්ථාවරය

වරාය නගර පනත සම්බන්ධ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව ගැන රජයේ ස්ථාවරය

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදී ඇති තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා සඳහන් කර තිබේ.
Read More »
කිරිදෙන සියලු මව්වරුන්ට එන්නත් ලබාගැනීම සුදුසුයි

කිරිදෙන සියලු මව්වරුන්ට එන්නත් ලබාගැනීම සුදුසුයි

මව්කිරි ලබාදෙන සියලු මව්වරුන් එන්නත් ලබාගැනීමට සුදුසු බව වංසගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රධානී, විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා සඳහන් කර තිබේ.
Read More »
1 2 3 4