අලුතින් රියදුරු බලපත්‍ර ලබාගන්නා අයට දැනුම් දීමක්

අලුතින් රියදුරු බලපත්‍ර ලබාගන්නා අයට දැනුම් දීමක්

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වේරහැර කාර්යාලයේ සේවාවන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත හෙට (03) සිට සතියක කාලයක් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.
Read More »
පු.ලි.දෙපාර්තමේන්තුව නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දැමේ

පු.ලි.දෙපාර්තමේන්තුව නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දැමේ

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්ගමේන්තුවේ මහජන සේවාවන් යළි දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබේ.
Read More »
බලපිටිය රෝහලේ වෛද්‍යවරු ඇතුළු 09ක් ආසාදිතයි

බලපිටිය රෝහලේ වෛද්‍යවරු ඇතුළු 09ක් ආසාදිතයි

බලපිටිය මූලික රෝහලේ 09 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇතැයි හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන් වෛද්‍යවරු ඇතුළු හෙද හා කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික පිරිසකි.
Read More »
ආයුර්වේද රෝහල් කොරෝනා ප්‍රතිකාර සඳහා යොදා ගැනෙයි

ආයුර්වේද රෝහල් කොරෝනා ප්‍රතිකාර සඳහා යොදා ගැනෙයි

කොවිඩ් ආසාදිතයන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ආයුර්වේද රෝහල් යොදා ගැනිමට අනුමැතිය හිමිව ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා සඳහන් කර තිබේ.
Read More »