බිරිඳට වාහනයක් ගන්න කුඩු ඇද්ද ටියුෂන් ගුරා බන්ධනාගාරයට

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 152ක් සහ කේරළ ගංජා කිලෝ පහක්, යතුරුපැදියකින් හෝ මෝටර් රථයකින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියේ යැයි කියන සිද්ධියකට ​චෝදනා ලැබූ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයකු
Read More »

ගව ඝාතන තහනම සම්බන්ධ අමාත්‍ය මණ්ඩල යෝජනාව

කෘෂිකර්මාන්තය මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් පවතින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තුළ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගව සම්පතෙන් ලැබෙන දායකත්වය අති විශාලය.
Read More »
1 2 3