රාජ්‍යයන්හි අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට මැදිහත් නොවීම එක්සත් ජාතීන්ගෙන් අපේක්ෂා කරනවා

රාජ්‍යයන්හි අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට මැදිහත් නොවීම අප එක්සත් ජාතීන්ගෙන් අපේක්ෂා කරන්නෙමු” යනුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉහළ පෙළේ එක්දින සමුළුව වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ අමතමින්
Read More »

කොවිඩ් 19 පැතිරෙන අළුත් විදියක්

යමෙක් හුස්ම ගන්නා විට ඉන් පිටවන ඉතා කුඩා බිඳිති වාතයේ රැඳී තිබී පසුව ඒ හරහා ද කොවිඩ් -19 පැතිර යාහැකි බව එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලන සහ වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානයේ වෙබ්අඩවියේ
Read More »

රාජ්‍ය බැංකුවල අක්‍රමිකතා ගැන පැමිණිලි 100ක්

යහපාලන රජය සමයේ දී රාජ්‍ය බැංකු සහ ඒවාට අනුබද්ධ ආයතන තුළ සිදුකර ඇති අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට ලැබී ඇතැයි
Read More »
1 2 3 5