වසර 60කට පසු ආසියාවේ ආර්ථික අවපාතයක ලකුණු

ආසියාවේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල ආර්ථිකයන් කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මේ වසරේ ඉදිරි කාලයේදී අවපාතයකට මුහුණ දෙනු ඇති බව ආසියා සංවර්ධන බැංකුව පවසයි.
Read More »

නව සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ පාරිභෝගිකයන්ගේ සහ ප්‍රජාවන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාදීම සඳහා කීල්ස් සුපිරි වෙළෙඳසල් අනුගත වී ඇති ආකාරය

වඩාත් පහසුව සලසන ඉක්මන් හා ආරක්ෂිත සේවාවක් ලෙස නවීකරණය කරන ලද online අත්දැකීමක් (www.keellssuper.com)
Read More »

AIA ඉන්ෂුවරන්ස් විසින් ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ විසඳුමක් වන දුරස්ථ සුරක්ෂිත ඩිජිටල් අත්සන භාවිතය ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය වෙත ප්‍රථම වරට හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය වෙත නැවත වතාවක් නැවුම් වූ අත්දැකීමක් එක්කරමින්,
Read More »

SDB බැංකුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමග එක්ව “රට පුරාම” LANKAQR ඩිජිටල් ගෙවීම් කරන ජාතික වැඩපිළිවෙළට මූලිකත්වය ගනියි

රට පුරා ජංගම දුරකථන සහ ඩිජිටල් ගෙවීම් සඳහා LANKAQR හඳුන්වා දීම අරමුණු කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතන සහ සන්නිවේදන ආයතන කිහිපයක සහභාගීත්වයෙන්
Read More »

මෙරට බැංකුවල ප්‍රතිපත්ති හා ආකල්ප වෙනස් විය යුතුයි

කර්මාන්තකරුවාට සහ ව්‍යවසායකයාට ශක්තිමත්ව නැගී සිටීමට නම් මෙරට බැංකුවල ප්‍රතිපත්ති - ආකල්ප වෙනස් විය යුතු බවත් ඒවා සැබෑ ලෙසම සිය සේවාදායකයාට සුහද හදකින් යුතුව සේවය
Read More »
1 2 3