අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය පියවි ඇසින් දකින්න ලාංකිකයින්ට අවස්ථාව

අභ්‍යවකාශයේ සැරිසරන "ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය" පියවි ඇසින් බැලීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට අද (14) සවස් කාලයේදී උදාවන බව වාර්තා වනවා.
Read More »

සීගිරිය හා බැදුනු බෞද්ධ ආරාම සංකීර්ණයක් සොයා ගැනේ

මොණරාගල යනු පැරණි රුහුණු රාජ්‍යයේ හදබිමයි. කුඹුක්කන්ඔය කරදඔය හැඩඔය සහ විලඔය ස්වභාවික ජලමාර්ග ආශ්‍රිතව අදටත් දක්නට ලැබෙන පැරණි නෂ්ඨාවශේෂ එයට කදිම නිදසුන් වේ.
Read More »
1 2 3 4