ගැටුමක් නිසා එකම පවුලේ පිය පුතු දෙදෙනා අත්අඩංගුවට

පුත්තලම - වාන පාර ප්‍රදේශයේදී සිදුවූ ගැටුමක් සම්බන්ධයෙන් එකම පවුලේ පිය, පුතු දෙදෙනෙකුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පුත්තලම පොලීසිය කියයි.
Read More »