අතන මෙතන

සීගිරියේ පදික වෙළෙන්දන් උපවාසයක

සිගිරිය සංචාරක පුරවරයේ සෙනරත් පරණවිතන පිවිසුම් මාර්ගයේ පදික වේදිකාවේ වෙළඳම් කරමින් සිටි පිරිස එම ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන් අද (05) දින පෙරවරුවේ සීගිරිය පිවිසුම් මාර්ගය ඉදිරිපිටදි මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කළහ.

වසර විස්සකට වැඩි කාලයක් පදික වේදිකාවේ වෙළදාම් කරමින් සිටි තමන්ව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ නිළධාරීන් හා පුරාවිද්‍යා නිළධාරීන් එම ස්ථානවලින් ඉවත් කර දවස් 12 ක් පමණ ගත වන බව මාරාන්තික උපවාසයක් යෙදෙන වෙළෙන්දන් පවසති.

මෙම පදික වේදිකාවේ වෙළදාමක් කර තම දරු පවුල් ජිවත්කළ තමන්ව එක පාරටම පාරට ඇද දැමීමට තමන් විරුද්ධ වන බව උපවාසයක් යෙදෙන වෙළෙන්දන් පැවසූහ.

 

ලක්ෂික සංදීප