අතන මෙතන

සය හවිරිදි දැරිය වැසිකිලිවලට වැටී මරුට

වවුනියාව, ඕමන්ත, පණ්රිකෙයිදකුලම ප්‍රදේශයේ වැසිකිළි වළකට වැටීමෙන් වයස අවුරුදු හයක දැරියක් ඊයේ (10 වැනිදා) දහවල් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.

ඕමන්ත පොලිසිය පැවසුවේ වැසිකිළියක් සැකසීම වෙනුවෙන් කපන ලද වළකට වැටීමෙන් සත්‍යසීලන් සජීවිනි නමැති වයස අවුරුදු හයක් වූ මෙම දැරිය ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි. ගෙමිදුලේ සෙල්ලම් කරමින් සිටියදී මෙලෙස වැසිකිළි වළට වැටී ඇති අතර එම වැසිකිළි වළ ජලයෙන් පිරී ගොස් තිබී ඇත. අනතුරට පත් දැරිය වවුනියාව රෝහලට ඇතුළත් කොට ඇති අතර ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ එහිදීය.

මාධව කුලසූරිය-වවුනියාව