අතන මෙතන

රක්ෂිත වලට ගිනි තබන පුද්ගලයන් ඉක්මනින් කොටු කරගන්න

කදුකරයේ රක්ෂිත වලට ගිනි තබන පුද්ගලයන් නිතියේ රැහැනට කොටු නර ගැනිමට වහාම පියවර ගත යුතු බව අඹගමුව ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන කමිටු රැස්විමේදි එහි සභාපති දුම්රිය සේවා රාජ්‍යය අමාත්‍යය සි.බි.රත්නායක මහතා (14) දින යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදි.

අඹගමුව ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන කමිටු රැස්විමට කමිටු සභාපති රාජ්‍යය අමාත්‍යය සි.බි.රත්නායක සහ ගිනිගත්හේන ප්‍රාදේශිය ලේකම් සිතාරා රුවිනි ගමගේ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් (14) දින ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යයාල ශ්‍රවණාගාරයේදි පැවැත්විණ.

මෙම රැස්විමේදි වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වු කමිටු සභාපති රාජ්‍යය අමාත්‍යය සි.බි.රත්නායක මහතා කියා සිටියේ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රක්ෂිත විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වන විට ගිනි තබා විනාශ කර ඇති බවයි .

රක්ෂිතවලට ගිනි තැබිම නිසා ජල මුලාශ සිදි ගොස් විශාල පරිසර හානියක් සිදු වෙනවා සේම වන සතුන්ගේ වාසස්ථානද අහිමි වි එම සතුන්ගේ ජිවිතවලට දැඩි අවධානමක් මතු වි ඇති බවයි.

රක්ෂිත වලට ගිනි තබන පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස හැටන් පොලිස් අධිකාරි චුලනි විරරත්න මහතා සහ සියළුම පොලිස් නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දුන් අතර , රක්ෂිත වලට ගිනි තැබිම් වහාම නතර කිරිමට වතු අධිකාරිවරුන්ද දැනුවත් කිරිමට පියවර ගන්නා ලෙසද ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිවරයා මෙහිදි ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරියට සහ අදාල නිලධරින්ට උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබුහ.

කදුකරයේ ගිනි තැබිම් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට තොරතුරු ලබා දිම සදහා ගිනිගත්හේන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යයාලයේ වෙනමම දුරකථන අංකයක් හදුන්වාදෙන ලෙසද ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිවරයා රැස්විමේදි ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරියට උපදෙස් ලබාදෙනු ලැබුහ.

කදුකරයේ රක්ෂිත වලට ගිනි තැබිම් නිසා ජල මුලාශ සිදි ගොස් මේ වන විට මහවැලි සහ කැලණි යන ගංගාවන් වලද ජල මට්ටම අඩු වි ඇති බවත්, මේ තුලින් ජන ජිවිතයටද ගැටළු රැසක් මතු වි ඇති බවයි ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිවරයා සංවර්ධන කමිටු රැස්විමේදි වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.