අතන මෙතන

මාතලේ විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතියේ කෝටි 9 ක වංචාවක්

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මහජන දිනය සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම පල්ලේකැලේ පිහිටි මධ්‍යම පළාත් සභා සංකීර්ණයේදී පැවැත්වීම සදහා ආණ්ඩුකාර ලලිත්.යු.ගමගේ මහතා කටයුතු කරන අතර ඊයේ (30) පැවැති මහජන දිනය අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් වු ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ විශේෂ අවධානය යොමු විය.

මාතලේ විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතියේ තැන්පත් කරන ලද මුදල් නැවත ලබාදීම දිගින් දිගටම මග හැරීම නිසා ජනතාව මුහුණ දෙනු ලබන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත පැමිණිලි ඉදිරිපත් වු අතර, එම අවස්ථාවේදීම සමූපකාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආණ්ඩුකාරවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් විමසීය.

එහිදි අනාවරණය වූයේ මාතලේ විවිධ ‍සේවා සමූපකාර සමිතිය තුල රුපියල් කෝටි 9ක පමණ මුල්‍යමය වංචාවක් සිදු වී ඇති බවයි. ඒ අනුව ඒ සදහා විධිමත් මෙන්ම කඩිනම් පියවර ගෙන ජනතාව වෙත සාධාරණයක් සිදුකිරීම සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලෙස ආණ්ඩුකාරව‍යා අදාල අංශ වෙත උපදෙස් ලබාදුන් අතර, ඉදිරියේදී මධ්‍යම පළාත තුල සමූපකාර සමිති සම්බන්ධයේ දැඩිව ක්‍රියාත්මක වන බවද ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.