අතන මෙතන

මහා සභාවට ජංගම දුරකථන ගෙන ඒම තහනම් කරන්න – පල්ලේපොල සභාව

පල්ලේපොල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මහාසභාව පැවැත්වෙන දිනයේදී සභාවට සහභාගී වන පක්‍ෂ විපක්‍ෂ මන්ත්‍රීන් ජංගම දුරකථන සභාව තුලට ගෙන එම තහනම් කරන ලෙස ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී නිමල් සුරමේඝ මහතා විසින් ගෙන එන ලද යෝජනාවට විපක්‍ෂයේ දැඩි විරෝධයක් එල්ල වීමෙන් සභා සම්මත නොවිය.

පාර්ලිමේන්තුවේදී පවා ජංගම දුරකථන ගෙන ඒමට ඉඩ ලබාදී තිබියදී සභාව තුල සත්‍යවාදී ලෙස කටයුතු කරන්නේ නම් ජංගම දුරකථන ගෙන ඒමට වැට බදින්න සුදානම් වන්නේ ඇයිදැයි විපක්‍ෂනායක අමිල ගුත්තිල සමග ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සුනිල් බියන්වල මහතා ප්‍රකාශ කර සිටිති..

මහිෂා වික්‍රමසිංහ – නාඋල