අතන මෙතන

බැසිල් රාජපක්ෂත් පිටියට පිවිසෙයි

පසුගිය සතියේ බැසිල් රාජපක්ෂ ද ‘කරළියේ පෙරළි කරමින්’ සිටිනු දක්නට ලැබුණේ, ළඟ ළඟ එන මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කරවීමේ බර තමන්ගේ උරයට ගැනීමට සූදානම් වෙමින් සිටින බව දනවමිනි.

ඒ අනුව පසුගිය සතියේ ‘බැසිල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්’ ඉතා වැදගත ‘දේශපාලන සාකච්ඡාවක්’ පැවැත් වුණු අතර එකී පළමුවැනි සාකච්ඡාව පැවැත්වුණේ, පොදුජන පෙරමුණ වටා එකතුවන්නට නියමිත කුඩා පක්ෂ සමගය.

ඒ අනුව නව සිහළ උරුමය, කොමියුනිස්ට් පක්ෂය, ඊ. පී. ඩී. පී ය ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවක නියෝජිතයින් පිරිසක් සමඟ මුස්ලිම් උලමාවරුන් කිහිපදෙනෙකු ද ඊට සහභාගී වී සිටි අතර ඒ සියලු දෙනාගේ සහාය ඉදිරියේදී පොදුජන පෙරමුණට ලැබෙන බවට ද සහතික විය.