අතන මෙතන

පැරකුම්පුර ජාතික පාසැල වෛරස් උණක් – දින නියමයක් නොමැතිව වසා දැමේ

ඉකුත් 28 දායින් පසුව පැරකුම්පුර ජාතික පාසැල වෛරස් උණක් හේතුවෙන් කළාප කාර්යාලයේ අනුදැනුම මත දින නියමයක් නොමැතිව වසා තැබේ.

මෙසේ වසා තබා ඇත්තේ ගිරිබාව ප්රදේශයේ යාය 3 සොලේපුර කු/පැරකුම්පුර ජාතික පාසලයි. ළමුන් 980 ක් පමණ හා ගුරුභවතුන් 55 ක් සිටින මෙම ජාතික පාසල කුරුණැගල දිස්ත්රික්කයේ මහව අධ්යාපන කළාපයේ, ගිරිබාව කොට්ඨාසයේ පාසලකි.

පාසල තුළදී ළමුන් විශාල ප්රමාණයක් එකවර උණ රෝගයෙන් පෙලුන හේතුවෙන් රාජාංගනය ප්රාදේශීය රෝහලට [සී] ඇතුලත් කර තිබේ. එම ළමුන් බාහිර රොගි අංශයෙන් ප්රතිකාර ලබා පිටව ගිය බව එම රෝහලේ නිලධාරියෙක් පැවසුවා.

මෙම විදුහලේ විදුහල්පති තුමා ඇතුළු ගුරුවරු 5 දෙනෙක්ද, උණ රෝගයෙන් පෙළන බව විදුහලේ සේවකයකු අප වෙත පැවසුවා. මේ පිලිබද වැඩිදුර පරීක්ෂණ ගිරිබාව ප්රාදේශිය සෞඛ්ය කාර්යාළයේ නිලධාරින් විසින් පවත්වනු ලබයි.

තඹුත්තේගම-බ්.ඩබ්.ඩ්. ධර්මකීර්ති