අතන මෙතන

දයාසිරිට සනීපයි

හෘදයාබාදයක් වැළඳී සැත්කමකට ද මුහුණ දී සිටින නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර පසුගිය දා නිදහස් මූලස්ථානයේ, පැවැති රත්නපුර දිස්ත්‍රික් නියෝජිත හමුවට සහභාගී වනු දක්නට ලැබිණි.

නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මෙම රැස්වීමට පැමිණ සිටියේ, ‘සැත්කමින් පසු මාස දෙකක් යන තුරුවත් විවේක ගන්නැ’යි වෛද්‍යවරුන් දී තිබුණු උපදෙස් නොතකමිනි. වෛද්‍යවරුන් පමණක් නොව, ‘මාස දෙකක්වත් විවේක ගන්නැ’ යි ජනාධිපතිවරයා ද ඔහුට පවසා තිබිණි.