අතන මෙතන

කඩුගන්නාව නගරයේ කුණු කෑම අලෙවිකරන්නන්ට වැඩ වරදි !

කඩුගන්නාව නගරයේ ව්‍යපාරික ස්ථානවල සුරක්ෂිතතාවය හා ඒවාහි පවතින ආහාරවල ප්‍රමිතිය පිළිබදව වන විශේෂ වැටලීමක් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත් යු. ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සිදුකෙරිණි.

මෙම හදිසි පරික්ෂාවේදී විශේෂත්වය වුයේ ආණ්ඩුකරවරයා පරීක්ෂා කල ආහාර අලෙවිසැල් පහේම පරිභෝජනය සදහා නුසුදුසු ආහාර පැවතීමයි.

මෙම වැටලීමේදී විශේෂයෙන් හෝටල් ආශ්‍රීතව ජනතාවගේ පරිබෝජනය සදහා තබා ඇති ආහාරවල තත්වය පිලිබදව පෞද්ගලිකවම විමසා බැලු ආණ්ඩුකාරවරයා එහි ඇති අපිරිසිදු තාවයන් සහ අපවිත්‍රත්වය පිළිබද සිය කනගාටුව පළකරමින් මෙම ව්‍යපාරිකයින් සදහා වහාම
නීතිමය පියවර ගන්නා මෙන් කඩුගන්නාව නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්වෙත දැනුන් දීමක් කරනු ලැබීය.

 

ජානක එස්.බණ්ඩාර