අතන මෙතන

ඔන්ලයින් අරක්කු විකිණූ පුද්ගලයෙක් අල්ලයි

ඔන්ලයින් අරක්කු විකිණූ පුද්ගලයෙක් අල්ලයි

අන්තර්ජාලයෙන් ඇනවුම් ලබාගෙන අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර බෙදන මුවාවෙන් මත්පැන් විකුණූ පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගත් බව වත්තල පොලිසිය පවසයි.

සාමාන්‍ය අරක්කු බෝතලයක් රුපියල් 5000ක මුදලකට සැකකරු විසින් අලෙවි කර ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.

පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව පොලීසිය උපාය දුතයකු යොදවා කළ ඇනවුමකට අනුව සැකකරු වත්තල අල්විස්ටවුම් ප්‍රදේශයේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ වත්තල පොලීසිය පිසින් සිදු කරනු ලබයි.