අතන මෙතන

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයෙන් කුරුණෑගල රෝහල් සදහා නවීන ඇදන්

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපති අහමඩ් අලි ඉබ්‍රාහිම් අල් මුඅල්ලා (Ahmed Ali Ibrahim Al Mualla) මහතා විසින් වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර ඒ ජේ එම් මුසාම්මිල් මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල් 04 ක් සඳහා නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත, මිලියන දෙකකටත් වඩා අධික වටිනාකමින් යුත් ඇඳන් 10 ක් අද දිනයේ පරිත්‍යාග කරන ලදි.

මේ සඳහා කුරුණෑගල නගර ශාලාවේදී පැවති උත්සවයකදී කුරුණෑගල රෝහලේ භික්ෂු වාට්ටුවට ඇඳන් 02ක්, මතව රෝහලට ඇඳන් 02ක්, නිකවැරටිය රෝහලට ඇඳන් 03ක්, කොබෙයිගනේ රෝහලට ඇඳන් 03ක් වශ⁣යෙන් ඇඳන් දහය බෙදා දෙනු ලැබීය .

මෙම අවස්ථාවට වයඹ පළාතේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක රැකව ජිනරතන හිමියන් පුවක්මොටේ හිමියන් සමග නගරාධිපතිතුමන්, නගරසභා මන්ත්‍රී තුමන්ලා, ආණ්ඩුකාර සම්බන්ධිකරණ ලේකම්වරුන් ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.