අතන මෙතන

අල්ලස් ගනිද්දී මාට්ටු වූ’ බීට්ටු වන නිලධාරියා

අල්ලස් මුදලක් ලබාගනිද්දී අද (14) තිරප්පනේ බීට්ටු වන නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගත් බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂක කාන්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි පද්මිණී වීරසූරිය මහත්මිය සඳහන් කරනවා. මෙලෙස රුපියල් 35,000 ක මුදලක් ලබාගැනීමට උත්සහ දරා ඇත.

තිරප්පනේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි පැමිණිලිකරු ජංගම ලී ඉරුම්හලක් ලියාපදිංචි කිරීමට බීට්ටු වන නිලධාරියාගේ සහතිකය ඉල්ලා ඇත. පසුව එය නිකුත් කිරීමට සැකකරු මෙම මුදල ඉල්ලා එය ලබා ගනිද්දී අත්අඩංගුවට ගත් බව වීරසූරිය මහත්මිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

අදාල සැකකරු කැකිරාව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.