අතන මෙතන

අක් වැස්සට අංගුට්ටෝ එලි බැහැලා

මුලතිව් ප්‍රදේශයට පෙරේදා (09 වැනිදා) සහ ඊයේ (10 වැනිදා) දිනවල ඇදවැටුණු වර්ෂාවත් සමග මුලතිව්, වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල්, ඉරට්ටෙවයික්කාල් ප්‍රදේශයේ ඇළ මාර්ගයක කුඩා මසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් උඩට පැමිණ ඇති බැව් මුලතිව් ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. ඔවුන් පැවසුවේ අංගුට්ටෝ නමැති මසුන් ඇතුළු කුඩා මසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇළ මාර්ගයේ ජල පහරට හසුව කුඹුරු වෙතට ගසාගෙන ආ බවයි.

ඇතැම් ප්‍රදේශවාසීන් එම මසුන් ආල්ලා ආහාර පිණිස නිවෙස් වෙත රැගෙන ගිය බවද වාර්තාවේ. පැවැති නියඟය හමාර කරමින් ඇදවැටුණු වර්ෂාව සමග ඇළ මාර්ග වෙත මසුන් පැමිණීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් වුවද එම ස්ථානයේ මසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටි බවද මුලතිව් ජනතාව පැවසීය.

මාධව කුලසූරිය – වවුනියාව