අතන මෙතන

UNP කාරයන්ගෙන් පිටිපස්සෙන් පිහි ඇනුමක් කනවට වඩා මහින්ද මහත්තයාගෙන් පපුවට වෙඩි කන එක සැපයි

අයවැය අවසන් වූ පසුව ‘අයවැය තේපැන් සංග්‍රහය’ ඇරඹුණු අතර මෙවර විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ‘ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුනුත්’ එහි සිටිනු දක්නට ලැබුණි.

‘ජනතාව කන අයවැයෙන් පසුව අපට දෙන තේ මොකට දැ’යි කියමින් විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයෝ වසර ගණනාවක් තිස්සේ ‘අයවැය තේ පැන් සංග්‍රහය වර්ජනය කරමින්’ සිටියහ. මෙවර ද ගම්මන්පිල, විමල් වැන්නන් මෙන් ම ජ.වි.පෙ. මන්ත්‍රීවරුන් කිසිවෙකුත් එහි නොගියේ ය.

තේ පැන් සංග්‍රහයට සහභාගී වී සිටි විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත පැමිණි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙසේ ඇසුවේ ය.

‘‘කොහොම අපේ අයවැය…?’’
‘‘ගන්න දෙයක් නැති අයවැයක්…’’ මහින්ද සිනාසුණේ ය.
මේ අතර මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත ගිය විජිත් විජයමුණි සොයිසා දෙකට තුනට නැවෙමින් ‘මොන මොනවාදෝ’ පවසනු පෙනිණි. මහින්ද රාජපක්ෂ ද මොන මොනවා හෝ කියමින් සිටියේ ය. එම සාකච්ඡාව ඉක්මනින් අවසන් වූ පසුව ළඟ සිටි මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකුට අහෙන්නට විජයමුණි සොයිසා මෙසේ පැවසුවේ ය.

‘‘යූ. ඇන්. පී කාරයන්ගෙන් පිටිපස්සෙන් පිහි ඇනුමක් කනවට වඩා මහින්ද මහත්තයාගෙන් පපුවට වෙඩි කන එක සැපයි’’