Uncategorized

Horizon Campus සමග එක්ව ඔබ ලොව පිළිගත් උපාධි පාඨමාලාවක් හැදෑරිය යුත්තේ ඇයි?

ඔබ මේ වන විට උසස් අධ්‍යාපන මාවතට පිවිසීමේ අපේක්ෂාවෙන් පසුවන්නෙක් විය හැකිය. ඔබගේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් ඔබ විසින් ගත යුතු තීරණයන් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට විවිධ වූ උපදේශයන් විවිධ වූ අයගෙන් ලැබෙන්නටද ඇත. නමුත් ඔබ ඔබේ අනාගත තීරණය කළ යුතුයි. එහිදී අපගේ මෙම උත්සාහය වන්නේ ඔබගේ අනාගත තීරණය සඳහා මගපෙන්වීමටය. Horizon Campus ලෙස අප විසින් ඔබගේ අනාගත අපේක්ෂාවන් සාර්ථක අයුරින් සපුරා ගැනීම සඳහා වන සාර්ථක දේශීය මෙන්ම විදේශීය උසස් පාඨමාලාවන් ගණනාවක් පැවැත්වීමට සමත් වී ඇත. වසර ගණනාවක් තුළ වෙනස්වන අවශ්‍යතාවන්ට අනුව සංශෝධනයට ලක් කරමින් ඉතා නවීන තාක්ෂණික පහසුකම් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අපගේ පාඨමාලාවන් ඔබගේ අනාගත රැකියා සිහිනය සපුරාලීමටත්, එතුළින් සාර්ථක වෘත්තිකයකු වීමටත් ඔබට මග විවර කර දෙනු නිසැකය.

ඔබ උපාධිය සඳහා අධ්‍යාපනය ලැබීමට Horizon Campus තෝරා ගන්නේ ඇයි?

මූලිකවශයෙන් ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයේ පිළිගැනීමක් සහිත ඉගෙනුම් සහ ඉගැන්වීම් පරිසරයක් තුළින් ගුණාත්මක මෙන්ම විශිෂ්ට අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් මෙහිදී ලබා ගැනීමට හැකියාව නිර්මාණය කර තිබීම මූලික කරුණක්. මෙය අනෙකුත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල සමග සැසඳීමේදි Horizon Campus වල අපට දකින්නට ලැබෙන කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක්. මීට අමතරව අධ්‍යාපනයේ පරිපූර්ණ සංකල්පය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයේ පිහිටීම වගේම අධ්‍යාපන කාර්යය සඳහා ඇති නවීන තාක්ෂණික සම්පත්වල ප්‍රමාණයද විශාල වශයෙන් දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ‘‘සැබෑ විශ්වවිද්‍යාල අත්දැකීමක්’’ අපේක්ෂා කරනු ලබන අනාගත සිසුන් වෙනුවෙන් සුවිශේෂී නවාතැන් පහසුකම්, ප්‍රවාහන පහසුකම්, ක්‍රීඩා පහසුකම් සහ සුදුසුකම් සහිත කථිකාචාර්ය මණ්ඩලයක් යොදා ගැනීම වැනි අංගයන් තුළින් සාර්ථක අධ්‍යාපන කාර්යයක නිරතවීම Horizon Campus හි මූලික අරමුණයි. විශේෂයෙන් එය සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන සංකල්පයෙන් එහා පවතින මෙයට අනන්‍ය වූ ක්‍රමවේදයක් බව කිව යුතුයි.

Horizon Campus වෙත පසුගිය වසර 9ක කාලය තුළ හිමිවී ඇති දේශීය/ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම මොනවාද?

හොරයිසන් කැම්පස් යනු තමන්ගේම උපාධි පාඨමාලාවන් පිළිගැන්වීමේ අයිතිය ඇති උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකි. මෙයම 2016 දී පිහිටුවන ලැබූ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සංගමයේ (SLANSHEI) ආරම්භක සාමාජිකයෙකි. මීට අමතරව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ (ACU) සාමාජිකත්වය ලබා ඇති ශ්‍රී ලාංකීය රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ත්‍රිත්වයෙන් එකක් වන්නේද මෙයයි. මීට අමතරව පසුගිය වසර 8ක කාලය Horizon Campus ආයතනය ගුණාත්මක අධ්‍යාපන කාර්යයක නිරතවීම තහවුරු කරමින් අන්තර්ජාතික තත්ත්වාරක්ෂක ආයතනයක් වන APQN & INQAAHE මගින් මෙම ආයතනය වෙත සාමාජිකත්වයක් ලබාදීමටද සමත්ව ඇත.

ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාල වර්ගීකරණයක් වන ‘webometrics’ වර්ගීකරණයට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සහ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමත පිළිගත් රාජ්‍යවිශ්වවිද්‍යාල අතුරින් Horizon Campus 4 වන ස්ථානය ලබාගන්නට සමත්ව ඇත.

මෙයට අමතරව, එක්සත් රාජධානියේ ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය, බර්මින්හැම් සිටි විශ්වවිද්‍යාලය, මැලේසියාවේ නිලායි විශ්වවිද්‍යාලය, ඇ.එ.ජ. ආකැන්සාස් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල මෙම ආයතනයේ හවුල්කාර ආයතනයන් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය දරුවන් හට දේශීය/ ජාත්‍යන්තර පාඨමාලාවන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මීට අමතරව මෑතදී Horizon Campus විසින් උපාධි සහ පශ්චාත් උපාධි අවස්ථාවන් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් එක්සත් රාජධානියේ බරමින්හැම් සිටි විශ්වවිද්‍යාලය සමග අවබෝධතා ගිවිසුමකටද අත්සන් කරනු ලැබීය. තවද Horizon Campus ආයතනය SLIM සහ CIPM ආයතනයන් සමග එක්ව සිය උපාධිය අවසන් කරනා සිසුන් වෙනුවෙන් වැඩිදුර අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබාදීම වෙනුවෙන් සුවිශේෂී වැඩපිළිවෙළක් ද දියත් කර ඇත.

Horizon Campus මගින් ක්‍රියාත්මක කරනා පාඨමාලාවන් මොනවාද?

හොරයිසන් අධ්‍යාපන ආයතනය විදිහට අපි මේ වනවිට නීතිවේදී උපාධිය (ගෞරව) නීතිවේදී ශාස්ත්‍රපති, බී.එස්.සී. (ගෞරව) ජෛව තාක්ෂණය, අධ්‍යාපන උපාධිය, අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රපති, මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපනය, බී.එස්.සී. (ගෞරව) ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සහ බී.එස්.සී. තොරතුරු තාක්ෂණය (ගෞරව) පාඨමාලාවන් සාර්ථක අයුරින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොමුවී සිටිනවා.

උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා වන අයකිරීම් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කළොත්?

Hoirizon Campus විදිහට අපේ අපේක්ෂාව වගේම අරමුණ වන්නේ බොහෝ දෙනකුට අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සඳහා වන අවකාශය සහිතව දැරිය හැකි මිලකට මෙම පාඨමාලාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. මේ දැක්ම ඔස්සේ සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, විභාගයන්ගෙන් මෙන්ම ශිෂ්‍යත්ව විභාගයන්වලදී ඉහළ දක්ෂතා දක්වන සිසු සිසුවියන් වෙනුවෙන් අපි ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. තවද තෝරාගත් උපාධි පාඨමාලාවන් සඳහා සිසුන් වෙත පහසු ගෙවීම් ක්‍රම වගේම ණය ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන්ද නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

උ/පෙළ අවසන් කිරීමෙන් පසු Horizon Campus හි උපාධි පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට යොමුවීමෙන් තරුණ සිසුන් වෙත අත්වන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

ප්‍රතිලාභ රැසක් අත්කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. කථිකාචාර්යවරුන්හට එක් එක් සිසුන් වෙත අවධානය යොමු කළ හැකි පහසුකම් සහිත පරිසරයක අධ්‍යාපනය ලැබීම, පසුගිය වසර 9ක කාලය තුළ අඛණ්ඩ විශිෂ්ට සාමාර්ථ අනුපාතයක් හිමි කර ගත් ආයතනයක අධ්‍යාපනය ලැබීම, පන්ති කාලසටහනට සමගාමීව විෂයානුබද්ධ ක්‍රියා සහ අධ්‍යයන කාර්යයන්වලට යොමු වීමේ අවස්ථාව, සති අන්ත පාඨමාලාවන් හදාරමින් ඔබගේ වෘත්තීය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීමේ අවස්ථාව, නිදහස් මානසිකත්වයෙන් යුතුව ඉතා සාර්ථක අයුරින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටම ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාල මගින් පිරිනමනු ලබන කීර්තිමත් උපාධියක් හිමි කර ගැනීමේ අවස්ථාව සහ ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙතින් ලබාදෙනු ලබන එල් එල් බී උපාධිය ඔස්සේ, නීති විද්‍යාලයට ප්‍රවිශ්ට වීමේ අවස්ථාව, පශ්චාත් උපාධි සඳහා යොමු වීමට ඇති අවස්ථාව, තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි හදාරන සිසුන් වෙත ලොව පිළිගත් විශිෂ්ට තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයක පුහුණුව සහ ස්ථිර රැකියාවක් ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව වැනි විශේෂ ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමි කර ගැනීමේ අවස්ථාව Horizon Campus හි අධ්‍යාපනය ලැබීමෙන් හිමි කර ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා.

හොරයිසන් කැම්පස් සමග සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

පාඨමාලාවන් සම්බන්ධයෙන් විමසීම හෝ ලියාපදිංචි වීම සඳහා අපේ පුහුණුව ලැබූ සම්බන්ධීකාරකවරුන් 0716623623 හෝ 0114365555 දරන දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් සම්බන්ධ කරගත හැකිය. මෙයට අමතරව www.horizoncampus.edu.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හෝ අංක 482/බී, සුහද මාවත, මිලේනියම් ඩ්‍රයිව්, චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මාවත, මාලබේ යන ස්ථානයන්හි යන ලිපිනයේ ඇති අපගේ Horizon Campus. වෙත පිවිසීමෙන්ද වැඩි තොරතුරු ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.