ප්‍රධාන පුවත

රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් නායකත්වයෙන් එළැඹෙන මැයි මස පළමුවැනිදා සිට
Read More »

හෙට (31) පැය 13ක් රටම අඳුරේ

හෙට (31) දිනයේ පැය 13ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කළ ඉල්ලීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අවසර ලබාදී තිබේ.
Read More »
1 6 7 8 9 10 44