ප්‍රධාන පුවත

සඳහිරු සෑය සම්බුදු සසුනට පූජා කෙරේ

සඳහිරු සෑය සම්බුදු සසුනට පූජා කෙරේ

සඳහිරු සෑය සමස්ත ලෝකවාසී සැදැහැවතුන්ගේ වන්දනාමානය සඳහා සම්බුදු සසුනට පූජා කිරීම අද (18) පස්වරුවේ ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.
Read More »
1 25 26 27 28 29 44