ප්‍රධාන පුවත

කෝවිඩ් මරණ ගැන ලංකාවේ වෛද්‍යවරු ලෝකෙම කතාවෙන අනාවරණයක් කරයි

කෝවිඩ් මරණ ගැන ලංකාවේ වෛද්‍යවරු ලෝකෙම කතාවෙන අනාවරණයක් කරයි

කොවිඩ් ආසාදිතව මියයන පුද්ගලයින්ගෙන් 30%ක් පමණ පිරිසක් කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වය හේතුවෙන් මියයන බව මුල්ලේරියාව සහ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ
Read More »

කෝවිඩ් රෝගීන්ට අද ඉඳලා කරන්න යන දේ මෙන්න

කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින්ගේ රෝගී තත්ත්වය අනුව ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීම හෝ නිවෙස් තුළ තබා කළමනාකරණය සඳහා යොමු කිරීමට නව ක්‍රමවේදයක්
Read More »
1 10 11 12 13 14 18