නවතම ප්‍රවෘත්ති

එක උණ්ඩයකින් අයෙක් මරුට තවත් අයෙකු රෝහලට‍‍

පරන්තන් උමයාලපුරම් සෝලි නගර් ප්‍රදේශයේදී උණ්ඩයක් කැපීමට යාමේදී සිදුවූ පිපිරීමකින් තරුණයෙකු මියගොස් දරුවෙකු තුවාල ලබා තිබේ.
Read More »
1 2 3 2,400