සතිදින කතුවැකි

කුසල් මෙන්ඩිස්ලාට තළා ක්‍රිකට් ගොඩදැමිය නොහැකිය

ජාතික ක්‍රිකට් පිලේ කෙරුවාව නිසා එය ගන්නට කෙනෙක් ඇත්නම් පෞද්ගලික අංශයට විකුණා දමන්නට අප යෝජනා කළේ පසුගිය සඳුදා (28වැනිදා) ය.
Read More »

යුද හමුදාව ඉන්නේ නීතියට උඩින්ද?

යුද හමුදාවේ ඉහළම නිලධාරියකු වන ජීවී නිලධාරින් පිරිසකට අසභ්‍ය වචනයෙන් බැණ වැදී රාජකාරියට බාධා කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ සවස් වන විටත් කිසිදු පරීක්ෂණයක් සිදුව තිබුණේ
Read More »