සතිදින කතුවැකි

රාජ්‍ය ආයතනවල දූෂණ වංචාවලට පිළියමක් ඇත්තේම නැද්ද?

රේගුව, දේශීය ආදායම් හා සුරාබදු යන දෙපාර්තමේන්තු සිය රාජකාරිය ඉටු කිරීමේදී කොයිතරම් නොසැලකිලිමත්ද, පාරදෘශ්‍යභාවයෙන් තොරද, වංචාවන්ට ඉඩ සලසන්නේද යන්න තේරුම්ගත හැකි කරුණු
Read More »

දැනගෙනම කළ යුතු ආනයන සීමා

අල, බී ලූනු හා මිරිස් ඇතුළු නිෂ්පාදන ගණනාවක් ආනයනය නතර කිරීමට තීරණය කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ප්‍රකාශ කර තිබේ.
Read More »

වැඩිපුර ගෙවූ 5000 දුන්න අයගෙන් අය කරගන්නේ නැද්ද?

‘‘පළමු රැල්ලේදී 5000 දෙපාරක් ගත් අයගෙන් නැවත අයකරගනී’’ යනුවෙන් වූ පුවතක් අප පුවත්පත ඊයේ (21 වැනිදා) ප්‍රධාන පුවතක් ලෙස වාර්තා කොට තිබිණි.
Read More »