තවත් චීන නිලධාරියෙක් ලබන මාසයේ ලංකාවට

තවත් චීන නිලධාරියෙක් ලබන මාසයේ ලංකාවට

චීන විදේශ ඇමැති වැන්ග් යී ලබන මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරය කිරීමට නියමිත බව කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාල වාර්තා සඳහන් කරයි. ඒ අනුව මෑත කාලයේදී මෙරට නිල වශයෙන් සංචාරය කරන
Read More »
එන්නත ගැනීමට ඩොලර් මිලියන 26.51ක ලෝක බැංකු ණයක්

එන්නත ගැනීමට ඩොලර් මිලියන 26.51ක ලෝක බැංකු ණයක්

කොවිඩ් එන්නත් මිලදී ගැනීම සඳහා ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා කොවිඩ්-19 හදිසි ප්‍රතිචාර සහ පෙර සූදානම් ව්‍යාපෘතියේ දෙවැනි අතිරේක මූල්‍ය පහසුකම වන ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 26.51ක
Read More »
1 3 4 5