ලේ බැංකුව ලේ ඉල්ලයි

ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයේ ඇති රුධිර පට්ටිකා සංචිතය අඩුවිය හැකි බැවින් රුධිරය පරිත්‍යාග කරන්නන්ට
Read More »

කොවිඩ්-19 වත්තල 18කට

වත්තල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසයට අයත් ප්‍රදේශ හතරක පුද්ගලයින් 18කට කොවිඩ්-19 වෛසරය ආසාදනයවී ඇති බවට තහවුරු වී තිබේ.
Read More »

කිරිවත්තුඩුව වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් වසයි

කොරෝනා ආසාදිතයකු ප්‍රතිකාර ලබාගත් බව කියන කිරිවත්තුඩුව ප්‍රදේශයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයකට ඊයේ(13)දින මුද්‍රා තබා ඇති බව වාර්ථා වෙයි.
Read More »