හැටන් ගල් කන්ද රක්ෂිතයේ ගින්නක්

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුමේ පිහිටි හැටන් අඩවි වන හා වන සංරක්ෂණ කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන හැටන් සිංහමලේ රක්ෂිතයට වම්පසින් පිහිටි ගල් කන්ද රක්ෂිතය
Read More »

අනියම් සේවකයින් ස්ථිර කරන්නැයි දුම්රිය සමිති 17ක් උපවාසයක

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවාගෙන සිටින එක්දහස් පන්සියයක් පමණ වන අනියම් හා තාවකාලික සේවකයන් ස්ථීර කරන තෙක් හෙට (10 වැනිදා) සිට අඛණ්ඩ උපවාසයක්
Read More »