භික්ෂුවකගේ දේශපාලනය

මුරුගසං වරුසාව නම් මහා වරුසාවක් ගැන බණ පොතේ සඳහන්ය. ලෝක විනාසයේදී වසින මේ වැස්සට තෙමෙන මිනිස්සු උමතු වෙති. මුරුගසං වරුසාවට තෙමුණ පසු මිනිසාට මේ හොඳින් මිත්‍රත්වයෙන් සිටි
Read More »

පාස්කු ප්‍රහාරයේ නඩුව දිනපතා අහන්න අවධානය

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වූ නඩුව දිනපතා විභාග කර කඩිනමින් අවසන් කර වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් ලබාදීම කෙරෙහි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමුව ඇති බව වාර්තා වේ.
Read More »