නවතම ප්‍රවෘත්ති

ගොවි පවුල් 16500ක් උක් වෙනුවට වී වවන්න සැරසෙයි

චමින්ද සේනාරත්න

සිය ඉල්ලීම්වලට බලධාරීන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොදැක්වීම නිසා මින් ඉදිරියට උක් වගා නොකර ඉන් ඉවත් වීමටත් දැනට වගා කර ඇති අස්වැන්න උක් කර්මාන්ත ශාලාවලට ලබා නොදීමටත්, ගොවීන් තීරණය ඇති බව පැලවත්ත, සෙවණගල, හිඟුරාණ උක් ගොවි සංගමයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත පියතිස්ස මහතා ‘අරුණ’ට පැවැසීය.
පැලවත්ත උක් කර්මාන්ත ශාලාව යටතේ ගොවි පවුල් 4000ක්, හිඟුරණ යටතේ ගොවිපවුල් 5000ක් සෙවණගල යටතේ ගොවිපවුල් 7500ක් අක්කර 35000ක උක් වගා කරති.

දැනට උක් මෙට්‍රික්ටොන් එකකට මිලදී ගැනීමේ මිල රුපියල් 5000 රුපියල් 85000ක් දක්වා වැඩි කරන ලෙසත්, ඉඩමේ අයිතිය ලබා දෙන ලෙසත්, පොහොර සහනාධාරය ඇතුළු ඉල්ලීම් 10ක් මුල්කර ගනිමින් ඔවුන් මීට මාස ගණනක සිට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා, පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා සහ කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පවත්වා තිබේ.

එහෙත් මේ වන තෙක් නිසි විසඳුමක් නොලැබීම නිසා මින් ඉදිරියට හිඟුරාණ දැනට වගා කිරීමට ඇති අක්කර 2500 වගා කන්නයේ වී වගා කිරීමටත්, සෙවණගල අක්කර 1000 සහ පැලවත්තේ අක්කර 750 අතුරු භෝග වගා කිරීමට ගොවීන් තීරණය කර ඇති බවත් වසන්ත පියතිස්ස මහතා පැවැසීය.
දැනට අස්වැන්න නෙළීමට නියමිත උක් වගාවන්හි අස්වැන්න නෙළීම සිදු නොකිරීමටද ගොවීන් තීරණය කර ඇති බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.