ක්‍රීඩා

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ සිව්වන රන් පදක්කම නිලානි දිනාගනී

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ සිව්වන රන් පදක්කම ශ්‍රී ලංකාවට හිමිකර දීමට නිලානි රත්නායක සමත් වූවාය.

ඒ මීටර් 1500 ධාවන තරග ඉසව්වෙනි.

කාන්තා මීටර් 1500 ධාවන තරග ඉසව්වට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකාවේ නිලානි රත්නායක එහි රන් පදක්කම දිනා ගත්තේ මිනිත්තු 4 යි තත්පර 34 .34 කින් තරගය අවසන් කරමිනි.

මෙවර දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල පැවැත්වෙන්නේ නේපාලයේදීයි.