අතන මෙතන

හොර කච්චේරියක් ගාල්ලෙන් අල්ලයි

විවිධ ආයතනවල හා පුද්ගලයින්ගේ නිල මුදු ඇතුළු හැදුනුම්පත් මුදුණය කරන ස්කැනර් යන්ත්‍ර දෙකක් සමග සැකකරුවෙකු (13) දින රාත්‍රි වලාන දුෂණ මර්ධන ඒකකයේ නිලධාරින් විසින් ගාල්ල පෝද්දල පොලිස් බල පුදේශයේ සිදුකල වැටලිමකින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොද්දල පොලිසිය පවසයි.

වක්වැල්ල පාර,ගාල්ල පදිංචි වයස අවු 48 ක් වු සැකකරු හිරිඹුර ප්‍රදේශයේ නිවසක් කුලියට ගෙන එම ස්ථානයේ සිට මෙම හොර කච්චේරිය පවත්වාගෙන ගොස් ඇති අතර වැටලිම සිදුකරන අවස්ථවේදි හැදුනුම්පත් හතරක් ,හැදුනුම්පත් සකස් කිරිමට ගන්නා කාඩ් 88 ක් ,රජයේ විවිධ ආයතන හා පුද්ගලයින්ගේ නිල මුදුා 80 ක් හා නම් නොයොදා ව්‍යාජලෙස සකස්කර තිබු ජල හා විදුලි බිල්පත් 160 , රබර් සිල් මැෂින් එකක්, ලිපි ඇතුළු තවත් දේපල කිපයක් සොයාගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

මෙම වැටලිම වලාන දුෂණ මර්ධන ඒකකයේ පොලිස් පරික්ෂක සම්පත් මහතා ඇතුළු නිලධාරින් පිරිසක් විසින් සිදුකර සැකකරු හා දේපල අධිකරණමය කටයුතු කරගෙන යාම සදහා පෝද්දල පොලිසියට භාරදි ඇත.

එච්.එම්.සමන් – අක්මිමණ