නවතම ප්‍රවෘත්ති

හෙට සිට ගමනාගමනයට පැනවෙන සීමා

වාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීමට තීරණයක්

හොරණ – කොළඹ මාර්ගයේ කොහුවල හංදියේ, පොදු ප්‍රවාහන බස්රථ හැර සෙසු වාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව හෙට (21) සිට දෙසැම්බර් මස 20 වන දින දක්වා එම මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු සීමා කෙරෙනු ඇත.

කොහුවල ගුවන් පාලමේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් මෙලෙස වාහන ගමනාගමනය සීමා කර ඇති අතර, රියදුරන්ට හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන්නැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඉල්ලා සිටී.