ගොසිප්

හිටපු ජනපති මහින්දට මුණුබුරෙක් (photos)

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ බාල පුත් රෝහිත රාජපක්‍ෂගේ බිරිද ටට්යානා විසින් පිරිමි දරුවකු අද අලුයම බිහිකර ඇත.

ඒ කොළඹ පුද්ගලික රෝහලකදී වන අතර ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සීයා කෙනෙකු වී ඇත.