අතන මෙතන

හැටන් දික්ඔය වතුකරයේ 65 දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධානයට යොමු කෙරේ

හැටන් දික්ඔය දරවල ප්‍රදේශයේ යාඥා මධ්‍යස්ථානයේ පැවැත් වු යාඥවන්ට සහභාගි වු වතුකරයේ 65 දෙනෙකු (01) දින සිට දින 14 ක් ස්වයං නිරෝධානයට යොමු කිරිමට බගවන්තලාව සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරි කාර්යයාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් කටයුතු කලහ.

බගවන්තලාව සහ නොර්වුඩ් පොලිස් වසම්වලට අයත් ඉන්ජස්ට්‍රි , බිලින්කිබොනි , පොඩයිස් , බටල්ගල, ඇන්ෆිල්ඩ් යන වතු වල පදිංචිකරුවන් මෙසේ ස්වයං නිරෝධානයට යොමු කෙරිණ.

නිරෝධනායට යොමු කල පිරිස දික්ඔය දරවල ප්‍රදේශයේ පිහිටි යාඥා මධ්‍යස්ථානයේ පැවැත් වු යාඥා වලට අඛණ්ඩව සහභාගි වි ඇති බවත්, ඉන් කිහිපදෙනෙකු යාපනයේදි පැවැත් වු යාඥාවට ද සහභාගි වි ඇති බවයි මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් අනාවරණය කරගෙන ඇත.